Skrota bilen?

När du skrotar bilen hos genomgår bilen alltid miljömässigt riktig hantering där allt farligt avfall samlas in och destrueras, användbara delar återanvänds och resten återvinns till minst lagstadgade 95%.
Bättre, effektivare och miljöriktigare kan det inte göras.
Kom till oss med bilen, men glöm inte ta med det senaste gula reg beviset och legitimation så fixar vi resten.
Är du inte ägare till bilen så måste du har en fullmakt.
Kan du köra bilen är det bara att komma hit med den när vi har öppet annars kan vi ordna transport med hjälp av Assistancekåren till självkostnadspris.